Nidos doktorantų mokykla

Nidos doktorantų mokykla (NDM) – tai intensyvi savaitės trukmės programa, skirta vizualiųjų ir scenos menų, dizaino, architektūros ir erdvinių praktikų, medijų, humanitarinių bei socialinių mokslų daktarams ir doktorantams. NDM struktūra doktorantams suteikia sąlygas pristatyti ir aptarti savo individualius tyrimus kolegiškoje aplinkoje bei pasidalyti akademine patirtimi oficialių bei neoficialių diskusijų, grupinių ir individualių konsultacijų bei mokymų kontekste. Ašinis vasaros mokyklos Nidoje elementas – su kiekvieno dalyvio individualiais tyrimais susiję klausimai ir konkretus jų projektų pristatymo būdas. 

NDM dalyviams suteikiama galimybė pažvelgti į savo tyrimus ir praktiką platesniame tyrimų metodų lauke bei kolektyviai jais pasidalyti. Mokykla siekia atverti eksperimentinio švietimo(si) horizontus susiedama įvairias disciplinas ir patirtis; pagrindinis šio projekto tikslas – suteikti dalyviams laiko, erdvės ir konceptualų pagrindą susipažinti su savo tyrimų lauku bei praplėsti ir paįvairinti savo požiūrį bei metodologines priemones. Programą sudaro kartą per metus organizuojami penkių dienų trukmės intensyvūs kursai, kurie gali būti susieti su vieno ar dviejų mėnesių trukmės doktorantų rezidencijomis, NMK organizuojamomis kaip tarptautinės rezidencijų programos dalis. Sėkmingai baigę NDM kursus dalyviai gauna 5 ECTS kreditus.

NMK laipsnio nesuteikianti doktorantų programa buvo įsteigta 2012 m., įvairių sričių doktorantūroje studijuojantiems tyrėjams susirinkus į bendrus vasaros kursus Nidoje, o per 2015–2021 m. bendradarbiaujant su Aalto universiteto Menų, dizaino ir architektūros mokykla buvo sukurta dabartinė Nidos doktorantūros mokykla. 2018–2021 m. NDM organizuota drauge su Helsinkio ir Londono menų universitetais. 

Nuo 2022 m. NDM organizuojama bendradarbiaujant su įvairių partnerinių institucijų doktorantūros katedromis; tarp šių įstaigų – Estijos menų akademija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Londono Karališkasis menų koledžas, Stokholmo menų universitetas, Trondheimo dailės akademija (Norvegijos mokslo ir technologijų universitetas) ir Helsinkio, Londono bei Ciuricho menų universitetai.

Nuo 2022 m. dalyvauti NDM gali tik doktorantai, studijuojantys vienoje iš bendradarbiaujančių institucijų. Galimybė programoje dalyvauti pagal atvirą šaukimą panaikinta.