Nidos doktorantų mokykla

 08A2159-001

 

Nidos doktorantų mokykla yra bendras Vilniaus dailės akademijos (VDA) Nidos meno kolonijos ir Aalto universiteto Meno, dizaino ir architektūros mokyklos (Aalto ARTS) (Helsinkis, Suomija) akademinis padalinys, įsteigtas 2015-aisiais. Ši mokykla vykdo laipsnio nesuteikiančią akademinę programą.
Programa siūlo tarptautinius doktorantūros kursus ir rezidencijas meno, dizaino, architektūros, medijų ir meno istorijos doktorantūros bei podoktorantūrinių studijų studentams iš Vilniaus dailės akademijos, Aalto universiteto ir kitų, programa susidomėjusių mokslo institucijų. Nidos meno kolonija ir Aalto ARTS siekia suburti nedidelę, įkvepiančią Europos akademinių institucijų, vykdančių programas antrosios pakopos studijas baigusiems studentams, sąjungą ir kviečiančia prisijungti bei pasinaudoti programos teikiamomis galimybėmis.
Nidos doktoratų mokyklos kursus sudaro savaitę trunkantys seminarai, kuriuos veda Aalto univestiteto, Vilniaus dailės akademijos ir kitų universitetų bei kviestiniai lektoriai. Sėkmingai užbaigus Nidos doktorantų mokyklos kursus studentui suteikiami 5 akademiniai (ECTS) kreditai.
Nidos doktorantų mokyklos rezidencijas koordinuoja Nidos meno kolonija. Jos yra Nidos meno kolonijos menininkų rezidencijų programos dalis, siūlanti reziduoti nuo 1 iki 6 mėnesių laikotarpiu. 

 

VDA-NMK herbas blue LT         Aalto ARTS EN 13 RGB 3

 

Nidos doktorantų mokyklos akademinė taryba

Nidos doktorantu mokyklos taryba atsakinga už aktyvią mokyklos veiklą ir jos kokybę. Pagrindinis tarybos uždavinys yra patvirtinti mokyklos programą. Tarybos nariai:

Dr. Joanne Morra ((CSM), University of the Arts London) yra Londono menų universiteto Central Saint Martins koledžo tyrėja, vystanti platformos koledžo doktorantams veiklą. Taip pat yra Journal of Visual Culture vyresnioji redaktorė. Dažniausiai apie modernų ir šiuolaikinį meną rengiamas Joanne publikacijas spausdino tokie leidiniai kaip „New Formations“, „Art History“, „Journal of Modern Art“, „What is Research in the Visual Arts“ (sudarytojai Holly & Smith). Joanne pati sudarinėjo daugybę rinkinių, tarp kūrių „The Limits of Death“ (MUP 2000), „The Prosthetic Impulse: From a Posthuman Present to a Biocultural Future“ (MIT 2006), „Visual Culture: Critical Concepts in Media and Cultural Studies“ (4 volumes, Routledge 2006), „Acts of Translation with Bal“ (Sage 2007). Svarbiausių ir aktualiausių mokslininkės darbų sąraše paroda „Saying It“ (Zigmundo Froido muziejuje Londone, 2012), kartu su Emma Talbot 2013 m. išleistas leidinys „Intimacy Unguarded: Autobiography, Biography, Memoir“, kartu su Alison Green 2017 m. parengta publikacija „50 Years of Art and Objecthood“ bei tais pat metais pasirodžiusi „Inside the Freud Museums: History, Memory and Site-Responsive Art“ (I.B. Tauris 2017).

 

Dr. Mika Elo (Helsinkio menų universitetas) yra meninio tyrimo profesorius. Jo mokslinių interesų sritys apima fotografinio vaizdo medijų bei komunikacijos filosofijos teorijas, taip pat meninį tyrimą. Mika Elo dalyvauja šias temas aptariančiose procesuose ir kaip kuratorius, ir kaip vizualaus meno kūrėjas, ir tyrėjas. 2009-2011 m. jis dirbo mokslinių tyrimų projekte (figuresoftouch.com). 2012-2013 m. Venecijos meno bienalėje kokuravo suomių meno parodą „Falling Trees“. Taip pat Mika yra Journal for Artistic Research žurnalo redakcinės tarybos narys.

 

Dr. Sofia Pantouvaki (Aalto ARTS) yra scenografijos daktarė ir kostiumo dizaino profesorė Meno, architektūros ir dizaino katedroje, Aalto universitete, Suomijoje. Jos biografijoje – daugiau nei 75-iems teatro ir šokio spektakliams, filmams, operoms, taip pat daugeliui kuruotų parodų sukurta scenografija. Ji yra projektų „History of Dress – The Western World and Greece“ (liet. „Suknelės istorija – Vakarų pasaulis ir Graikija“) (2010) bendraautorė, „Yannis Metsis – Athens Experimental Ballet“ (liet. „Yannis Metsis – Atėnų eksperimentinis baletas“) (2011) redaktorė, „Presence and Absence: The Performing Body“ (liet. „Esant ir nesant: performatyvus kūnas“) (2014) bendraautorė. Sofia vadovauja projektui „Performance: Visual Aspects of Performance Practice“ (liet. „Performansas: vaizdinės išraiškos ir performanso praktikos“) ir yra leidyklos „Intellect“ kostiumo ir performanso studijų programos ko-redaktorė. Taip pat eina tyrimų vadovės pavaduotojos pareigas OISTAT (Tarptautinė scenografų, teatro dailininkų ir technikų organizacija), 2013-aisiais buvo festivalio World Stage Design (liet. „Pasaulinis apdovanojimas už geriausią scenografiją“) kostiumų kuratorė. Aalto universitete Sofia įkūrė „Costume in Focus“ – pirmą mokslininkų grupę, vykdančią sceninio kostiumo tyrimus, o šiuo metu vadovauja Suomijos akademijos Kostiumo metodologijų projektui (pagrindinė tyrėja, 2014–2018). Sofija vedė mokymus, dėstė ir buvo publikuota tarptautiniu mastu. Naujausiuose jos tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama performansų kostiumams, mados ir kostiumo kuratorystei, naujų audinių, medžiagų ir technologijų panaudojimui, taip pat Antrojo pasaulinio karo koncentracijos stovyklų drabužių tyrimams.

 

Doc. dr. Vytautas Michelkevičius (VDA) yra humanitarinių mokslų daktaras, docentas, kuratorius ir tyrėjas, nuo 2010-ųjų yra Nidos meno kolonijos meno direktorius. Dėsto meninio tyrimo, mediologijos, medijų teorijos ir praktikos bei koceptualios fotografijos (VDA KDF) kursus, vadovauja studentų praktiniams ir teoriniams darbams. Daktaro disertacija („Fotografija kaip medijos dispozityvas XX a. septintojo-devintojo dešimtmečio Lietuvoje“) pripažinta kaip viena iš trijų geriausių socialinių ir humanitarinių mokslų disertacijų 2010 m. Lietuvoje. Stažavosi Vienos universitete (Austrija) ir Kelno medijų akademijoje (Vokietija). Nuo 2002 m. išleido arba sudarė daugiau kaip 10 katalogų ir knygų apie medijų teoriją, meną bei fotografiją. 2005–2009 m. buvo žurnalo apie medijų kultūrą Balsas.cc redaktorius. Dažniausiai kuruojanti grupines tarptautines parodas, 2015-aisiai kuravo Lietuvos paviljoną 56–joje Venecijos meno bienalėje su Dainiaus Liškevičiaus projektu „Muziejus“.

 

Julijonas Urbonas (VDA) yra dizaineris, menininkas, Royal College of Art (Londonas) doktorantas, Vilniaus dailės akademijos prorektorius menui. Julijonas gimė 1981 m. Klaipėdoje, šiuo metu gyvena ir kuria Vilniuje.Menininkas, dizaineris, tyrėjas, projektuotojas, Vilniaus dailės akademijos prorektorius menui ir Londono Karališkojo meno koledžo doktorantas dizaino sąveikų srityje. Nuo pat vaikystės jis dirbo atrakcionų parkų dizaineriu ir projektuotoju, vėliau tapo vieno mažo parko Klaipėdoje generaliniu direktoriumi. Sykiu nuolat kūrė eksperimentinius alternatyvios tikrovės atrakcionus. Ši veikla galiausiai tapo pretekstu jo doktorantūros tyrimams, kurie išgarsėjo dėl vieno eksperimentinio projekto, vadinamųjų Eutanazijos kalnelių – malonios ir elegantiškos savižudybės priemonės. Menininko darbai buvo eksponuoti tarptautinėse mugėse, parodose ir pelnė ne vieną apdovanojimą, tarp kurių apdovanojimas už išskirtinumą interaktyviajame mene (Award of Distinction in Interactive Art), Prix Ars Electronica 2010, Linz, Austrija. Julijono Urbono kūrinius yra įsigiję privatūs kulekcininkai ir muziejai tokie kaip Meno ir medijų centras Vokietijoje.