Nuotrauka: Andrej Vasilenko

Neringos savivaldybės taryba kartu su Vilniaus dailės akademijos NMK kiekvienais metais kviečia Lietuvoje įsikūrusius ir / arba Lietuvos pilietybę turinčius vizualiųjų ir taikomųjų menų, dizaino, architektūros, dailės istorijos, teorijos ar kritikos profesionalus teikti paraiškas Neringos savivaldybės meno stipendijai.
 
Stipendiją sudaro 1000 Eur ir vieno mėnesio trukmės rezidencija NMK lapkričio mėnesį. Laimėjus kūrybiniam kolektyvui stipendijos dydis nesikeičia. 
 
Stipendija skiriama konkurso būdu. Laimėtoją renka Neringos savivaldybės ir NMK deleguotų narių žiuri. Konkurso dalyvis turi pateikti su Kuršių nerijos socialiniu, politiniu, kultūriniu kontekstu ir / arba ekologija susijusį projekto pasiūlymą. 
 
Vertinimas atliekamas remiantis pareiškėjų pateikta medžiaga pagal toliau nurodytus kriterijus: 
1. Profesionali meninė praktika, atitinkama patirtis pristatant ir aptariant kūrinius viešai;
2. Būtinybė darbą atlikti Nidoje, įsigilinant į NMK veiklą tiek kaip institucijos, tiek kaip organizacijos;
3. Nidoje praleisto laiko įtaka bendrai praktikai;
4. Projektas turi būti įgyvendintas mėnesio trukmės rezidencijos NMK metu, o rezultatai pristatyti rezidencijos pabaigoje. 
 
Paraiškas vertina NMK komanda, o galutinį sprendimą priims Neringos miesto savivaldybė.


Praeiti programos dalyviai

2023 — Francesco Rufini
2022 — Ignė Narbutaitė & Ieva Kotryna Ski
2021 — Jonas Palekas
2020 — Agnė Bagdžiūnaitė
2019 — Jurga Daubaraitė and Jonas Žukauskas
2018 — Norbert Tukaj
2017 — Dalia Mikonytė and Adomas Žudys
2016 — Žilvinas Landzbergas
2015 — Rūta Junevičiūte & Nicholas Matranga
2014 — Laima Kreivytė
2013 — Lena Dobrowolska