Nuo 2017-ųjų liepos Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija kaip partnerė dalyvauja Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa 2014-2020“ projekte „4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture“ (liet. „4Cs: nuo konflikto iki sugyvenimo per kūrybiškumą ir kultūrą“). Ketverius metus truksiančio projekto tikslas – ištirti, kaip menas, kultūra ir kūrybiškumas gali tapti galingu ištekliu, skatinančiu kritinį mąstymą apie besiformuojančius konfliktus. Tai galimybė ne tik apsvarstyti kūrybiškus šiandieninę Europą krečiančių neramumų sprendimo būdus, bet ir lavinti visuomenę ir jos narių kompetencijas.

Įgyvendinti šį iki 2021-ųjų liepos truksiantį ir 3,5 milijonų eurų biudžetą siekiantį projektą pakviestos kultūros, meno ir mokslo institucijos, partnerės iš aštuonių Europos šalių. Tai Katalikiškasis Portugalijos universitetas, šiuolaikinio meno centras Tensta Konsthall Švedijoje, Berlyne įsikūrusi projektų erdvė SAVVY Contemporary, Londono karališkasis menų koledžas, Antoni Tàpies fondo muziejus Barselonoje, Roskildės šiuolaikinio meno muziejus Danijoje, Nacionalinė dekoratyviųjų menų aukštoji mokykla (ENSAD) Paryžiuje bei tyrimų rezidencijas organizuojanti VDA Nidos meno kolonija. Kartu su ja kaip asocijuotas partneris projekte dalyvauja ir Klaipėdos universitetas.

Per partnerių šalis nusidrieksiančios projekto „4Cs: nuo konflikto iki sugyvenimo per kūrybiškumą ir kultūrą“ veiklos apims kūrybines dirbtuves, rezidencijas, tarpininkavimo laboratorijas, konferencijas, vasaros mokyklą, parodas, keliaujančių filmų programą. Pasitelkus kultūrą ir meną, šiuo projektu stengiamasi užkirsti kelią konfliktams ir paskatinti sugyvenimą, atliepti nūdienos socialines problemas ir ugdyti pagarbą kitoms kultūroms. Atsižvelgiant į platų bendradarbiaujančių šalių skaičių, jų kalbinę ir kultūrinę įvairovę, dalyviams tai bus galimybė įgyti naujų ir apsikeisti jau turimomis akademinėmis žiniomis bei praktiniais įgūdžiais.

Pirmoji projekto veikla VDA Nidos meno kolonijoje prasideda jau šių metų rugsėjo 1-ąją. Tai Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto tyrėjo dr. Vasilijaus Safronovo tyrimo rezidencija. Metus truksiančiu tyrimu siekiama išanalizuoti emigracijos ir imigracijos, vykusios Kuršių nerijoje per Antrąjį pasaulinį karą, temą. VDA Nidos meno kolonija, tokio pobūdžio tyrimui idealiai tinka. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą pusiasalis ir dalis Lietuvos jūros pakrantės priklausė Vokietijos imperijai. 1923 m. ji buvo prijungta prie Lietuvos, tačiau tarp 1939-1945 m. ir vėl tapo Vokietijos dalimi. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje 1944-1945 m. vietinius vokiečių kilmės gyventojus iš šios teritorijos išstūmė okupacinė sovietų valdžia. Daugiau nei 40 tūkstančių pabėgėlių iš Mėmelio ir jo apylinkių per neriją pasitraukė į Vakarus. 1956 m. 84 proc. Kuršių nerijos gyventojų buvo iš įvairių Sovietų Sąjungos kampelių čia atsikėlę naujakuriai, o beveik visi likę 16 proc. senbuvių išsikraustė po 1958 m. tarp Vokietijos Demokratinės Respublikos (VDR) ir TSRS pasirašyto susitarimo dėl TSRS teritorijoje buvusių vokiečių repatriacijos į Vokietiją. Pusiasalis tapo niekieno žeme, vieta be istorijos, teritorija, kurioje gyveno šaknų čia neturinčios bendruomenės. Ši dramatiška vietinės istorijos ištrauka menkai tyrinėta ir reflektuota.

Mėnesį Nidos meno kolonijoje truksiantis tyrimas likusius vienuolika prasitęs Klaipėdos universitete, o jį apibendrins 2018 m. pabaigoje planuojamas išleisti iliustruotas leidinys lietuvių ir anglų kalbomis.Mokslininkas taip pat konsultuos kolonijoje 2019 metų birželį-liepą reziduosiančius ir migracijos tema kursiančius menininkus, tad tyrimo rezultatai pasitarnaus tiek projekte dalyvaujantiems kūrėjams, tiek kūrybinių dirbtuvių „Teritorijos prijaukinimas: kaip svetima žemė tampa sava“, vyksiančių paraleliai su kuruotomis menininkų rezidencijomis, dalyviams. 2020-aisiais Nidos meno kolonija kvies į projekto parodą, o keliaujančios filmų programos, sudarytos kuratorės iš Teherano Azar Mahmoudian seansai pasieks ir Vilnių.

Projekto programą papildys Egipto menininkės Amira Hanafi rezidencija NMK 2018 m. rugsėjį-spalį. Amira buvo atrinkta iš 14-os kandidatų. Jos atvykimas yra rezidencijų mainų programos tarp MASS Alexandria ir NMK dalis. Rezidencijos metu Amira susitelks ties 4Cs projekto temomis ir sukurs naujus meno kūrinius, kurie bus pristatomi vienoje iš Lietuvos šiuolaikinio meno institucijų 2018 m. pabaigoje.