Mokymų laikotarpis: 2024 m. kovo 11 – 15 d.
Seminaro vedėja(s): Vidisha-Fadescha

Šis seminaras suteiks dalyviams galimybę įsigilinti ir aptarti meno kūrinius ir tekstus (tiek grožinę, tiek negrožinę literatūrą) ir patyrinėti įvairius kolektyvinio rūpesčio metodus, įskaitant įkūnytas praktikas. Remdamiesi disidentų, iš minios išsiskiriančių, atstumtųjų, surasintųjų ir nubaustųjų  pasakojimais, susipažinsime su queer darbo, padedančio išgyventi kasdienybę, vietomis ir formomis.

Per savaitę įvertinsime Vidisha-Fadescha „Anoniminių queerkoholikų“ projektą, kuris permąsto priklausomybės mažinimo programų, kaip, pavyzdžiui, anoniminių alkoholikų, formatą ir suteikia erdvės ir laiko asmenims iš marginalizuotų bendruomenių pripažinti ir atšvęsti savo išgyvenimo darbą. Neoliberali tvarka tokį darbą dažnai atmeta kaip neproduktyvų. Ji nesugeba atsižvelgti į išsekimą, kurį, spręsdami iškilusias kliūtis, patiria asmenys, nesantys hegemonijos dalis, ir kuriuos vargina nuolatinis savo vertės įrodinėjimas ir tapatybės gynimas.

Visuomenėje, kuri vertina izoliaciją ir savimaršą, užuot susitelkusi į rūpinimąsi savimi ir kitais, pirmenybės teikimas savo poreikiams ir gerovei yra radikalus veiksmas. Tiems, kurie buvo istoriškai engiami ir marginalizuojami, ribų nustatymas, „ne“ sakymas ir meilės sau pirmenybė yra pasipriešinimo forma. Visi kartu perskaitysime dvyliką „Anoniminių queerkoholikų“ žingsnių, skirtų atsikratyti priklausomybės nuo perdegimo, kuris ištinka atliekant šį darbą, per metafizinį ryšį su savimi ir savo kolegomis.

Užuot siekus teorinės sėkmės, seminare bus vadovaujamasi emocijomis ir intuicija.

Vidisha-Fadescha yra menininkė(as), kuratorė(ius) ir kultūros kritikė(as). Atsižvelgdama į savo išgyventą radikalios lyties, kastos, rasės ir negalios patirtį, Fadescha siūlo sutelkti savo kūną ir troškimus į išsilaisvinimą. Jų meninė veikla apima vaizdo ir garso instaliacijas, tekstą ir performanso meną. Fadescha nukreipia kolektyvines praktikas, kaip normas kritiškai vertinančią pedagogiką, į queer hegemoniją.

Vidisha-Fadescha kuratorinis projektas „Party Office“ yra antirasistinė, prieš kastas nusistačiusi transfeministinė meno ir bendruomenės erdvė, įkurta Naujajame Delyje 2020 m. Pasitelkusi(ęs) publikacijas, dotacijas, archyvus, gyvenimiškus pokalbius, bendruomeninius susibūrimus ir t.t., Vidisha-Fadescha mezga tarptautinius dialogus apie empatišką ateitį, rūpestingas bendruomenes ir radikalią galią veikti.

2023 m. Vidisha dalyvavo projektuose su Prince Claus fondo bienalės simpoziumu (Kolombas), Survival Kit 14 (Ryga), Rehearsing Moves on Hazy Paths (ZK/U Berlynas), Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija (Vilnius / Nida), Kunst im Untergrund (organizavo nGbK Berlynas), 4A Centre for Contemporary Asian Art (Sidnėjus) ir veikė kaip lumbung menininkė(as) documenta fifteen, Kaselyje 2022 m. Vidisha-Fadescha dalyvaus 2024 m. Lagoso bienalėje.

Fadescha darbai buvo publikuoti meno ir kultūros žurnaluose, įskaitant „Frieze“, „Flash Art“, „Texte zur Kunst“, „Metropolis M“, „Hyperallergic“, „Mezosfera“, „Aperture Magazine“, „Art in America“, „Galerie“, „Dazed“ ir „Vogue“.