Seminaro vedėjai: Agata Marzecova and Sean Tyler

Bendruomeninės nuosavybės idėja apima socialines praktikas, darančias įtaką bendrai erdvei. Ją įtakoja ne per oficialias institucijas, normas ir vertybes, kurios laiko bendruomeninę nuosavybę pasyviu ištekliumi, išgaunamu siekiant maksimalios naudos, bet per buvimą gyvybiškai svarbia mūsų kolektyvinės gerovės ir išsilaikymo dalimi. Vėlyvojo kapitalizmo sąlygomis, bendruomeninės nuosavybės idėja tapo konfliktų vieta, naudojama įvairiems tikslams. Ji buvo tiek diskredituota, tiek pasisavinta neoliberalių valdymo formų, bet taip pat iš naujo atrasta aktyvistų, menininkų ir akademikų.

Seminaro metu bus nagrinėjami įvairūs istorinės ir šiuolaikinės bendruomeninės nuosavybės pavyzdžiai ir sampratos, kritiškai vertinant šios koncepcijos naudojimą alternatyvių kolektyvinio sambūvio būdų bei individualios akademinės ar meninės praktikos ugdymui.

Seminaras vyks Kuršių nerijos gamtos ir kultūros kraštovaizdyje, įsikūrusiame tarpdisciplininių menininkų rezidencijų centre, Nidos meno kolonijoje (NMK).

NMK suteiks mūsų tyrimams atspirties taškų per organizuojamas ekskursijas, seminarus ir studentų vadovaujamus tyrimus apie žemės, žinių ir praktikų vaidmenį kuriant ateities bendruomenines nuosavybes.

Pabaigoje tikimės, kad studentai:

  •  Ištyrinėję bendruomeninės nuosavybės istorines šaknis, socialines praktikas ir jos raidą vėlyvojo kapitalizmo sąlygomis, įgys išsamesnį šios sąvokos supratimą;
  •  Įgys naujų žinių ir patirties, kurios leistų susiformuoti kritiškam požiūriui į bendruomeninės nuosavybės ir bendrumo teikiamą potencialą ir iššūkius institucijoms ir asmeninei praktikai;
  • Supras ryšius tarp gamtos ir kultūros, ištyrę kaip šie elementai prisideda prie ateities bendruomeninės nuosavybės formavimo;
  • Bendraudami su skirtingais studentais, menininkais ir akademikais išsiugdys komunikacijos, bendradarbiavimo ir mokymosi drauge įgūdžius;
  • Išvystys lauko tyrimo įgūdžius ir gebėjimą sujungti teoriją ir praktiką ekskursijų, seminarų ir studentų vadovaujamų tyrimų pagalba.