Danius Kesminas: visi kalba apie sienas, o aš - apie tai, kaip jas peržengti

Menininkas Danius Kesminas yra Australijos lietuvis, tačiau Lietuvoje, būdamas Nidos meno kolonijos rezidentu, viešėjo tik antrą kartą. Sakydamas, kad per vos mėnesį laiko rezidencijoje nieko neįmanoma spėti, jis tik paantrina bemaž kiekvieno išsakomą nuomonę - Nidoje laikas bėga kitaip. 

 

Prieš pat išvykdamas Danius baigė vieną iš Kolonijoje pradėtų darbų - "Tunelį į Kaliningradą". Kalbėdamas apie tunelį ir dar kol kas tik tylų planą "nutiesti" tokį patį iš Kaliningrado Nidos kryptimi, o vėliau - dar vieną iš Australijos, Danius aiškina, kad apie sienas kalba visi (menininkai), tačiau maža jų kalba apie jungtis ir ryšius. Anot menininko, "sienos yra tik regimojo pasaulio triukai", "sienos esti tik mūsų galvose", tačiau esama galimybių jas apeiti - būtent taip ir įvyksta pokyčiai. 

 

Savo meninę praktiką Danius Kesminas vadina maginiu turizmu ir pusiau retoriškai klausia "Kodėl aš gimiau Australijoje?" Tebesvarstydamas savo kūrybines motyvacijas jis priduria, kad kartais jo kūryba gimsta ir bandant pabėgti nuo tikrovės: "Šis tuneliukas taip pat yra pabėgimo kelias. Bet jis simbolizuoja ir galimybes, jungtis, komunikaciją - visa tai, kas man svarbu mene."

 

"Čia taip gražu, tad pastatyti Nidos viduryje kokią nors kvailą skulptūrą yra tiesiog įžeidimas," griežtai apie savo nuostatas kurti meno objektą, kuris slepiasi miške ir integruojasi į aplinką, kalbėjo Danius.

 

Kartais susitelkdamas ir būdamas nepajudinamai rimtas, Danius pabrėžia, kad jam pačiam labai svarbu, kad meno kūrinys būtų daugiasluoksnis - talpintų savyje sofistikuotą žinią, tačiau domintų net ir vaikus. Panašu, kad slapto tunelio projektas pasiekė šį tikslą - jis užmena mįslę, mat užrašas skelbia, kad veda į Kaliningradą, skatina elementarų smalsumą - kaip ir kas šį daiktą čia sutvėrė? ir  sutelkia menininko svarstymus apie Europos sąjungos reikalingumą, įvairius politikos, ekonomikos, istorijos klausimus ir kita. 

 

Tačiau galiausiai Danius priduria, kad labiausiai kurdamas tunelį į Kaliningradą mėgavosi ne mito kūrimo procesu, o realiu darbu su "teleportu" pakrikštytą struktūrą tarp aukštų Nidos pušų jam pagelbėjusiu pastatyti meistru Algiu ir drožėju Mariumi. Būtent tai ir buvo magiška.