Parazitavimas ir mimikrija

Screen Shot 2014-11-28 at 00.37.08
Ju hyun Lee & Ludovic Burel, Vitaminas B – Diagrama, 2014
 
Parazitavimas ir mimikrija
2014 m. gruodžio 5–21 d.
Šiuolaikinio meno centras (Vokiečių g. 2, Vilnius)
 
 
Menininkai:
Timos Alexandropoulos (GR), KVM (Ju Hyun Lee & Ludovic Burel, KR/FR), Christophe Wirth (DE), Irina Gheorghe (RO)
 

Išorės ir vidaus dalykų dubliavimasis geriausiai atsiskleidžia fantastiniame Miunhauzeno pasakojime apie į spąstus pakliuvusį vilką. Vilkas užpuola roges vilkusį arklį, tačiau, rydamas savo grobį, pats atsiduria pakinktuose. Baronas šioje situacijoje lieka nematomas, susigūžęs rogėse jis slepiasi nuo įsiutusio vilko, kol gali šį vadelioti vietoj surytojo arklio. Baronas yra vadinamasis mètis personažas, mokantis pasinaudoti situacija idant išvengtų binarinių opozicijų, kurios atsiranda susidūrus priešiškoms jėgoms. Mètis (pranc., iš sen. gr. Μῆτις / Mễtis) apibūdinamas tam tiktas intelekto tipas ar gebėjimas veikti kintamose, nepastoviose, dviprasmiškose, nerimą keliančiose situacijose (pagal Detienne ir Vernant).

Tokiame pasaulyje veikti įmanoma tik taikant nematomumo ir netikėtumo principus būtent taip gyvosios gamtos pasaulio mikro-lygmenyje veikia parazitai. Mimikrijos strategija išlikti susitapatinant su supančia aplinka veiksminga manipuliuojant struktūras ir kontekstus siekiant sugriauti senąsias jėgos struktūrų dichotomijas. Ši strategija yra intuityvi egzistencinės rezistencijos taktika, veikianti ribinėje situacijoje tarp išorės ir vidaus, suvokiant, kad jėga negali būti apibrėžta šiais terminais.

Paroda Parazitavimas ir Mimikrija bandoma apibrėžti diskursyviąją, performatyviąją ir estetinę topografijas, kurios sukelia sudėtingą painiavą. Timos Alexandropoulos garso instaliacija yra garsinis pirmojo nelegalaus pirminio skaičiaus, egzistuojančio prieštaringose (legaliose ir nelegaliose) erdvėse, įvaizdinimas. Ju Hyun Lee ir Ludovic Burel savo minimalistiniu karaoke tiria topografinę mechaniško žodžių dainavimo įtaką ir konceptualiąją Vakarų ir Azijos kultūrų skirtį – administravimo estetiką. Christophe Wirth'as savo eksperimentiniame projekte panaudoja iš teatro konteksto iškirptus plojimus idant iš įprastinės spektaklio mechanikos pašalintų naratyvą ir žaismą. Irinos Gheorghe video performanse bandoma tyrinėti tiksliųjų mokslų ir okultizmo samplaikas neverbaliniais būdais, kurie nebetenka reikšmės ir galios.

DSC01899

DSC01896

DSC01880

DSC01886

DSC01853

DSC01901

KVM (Ju Hyun Lee ir Ludovic Burel
Nov Power / Vitaminas B

Parodoje KVM (Korėjos vokalinis muziejus) pristato dviejų dainų vaizdo ir garso instaliaciją iš projekto Pop ir politinis Korėjos karaoke: dainuoti Foucault. Dainos Nov Power, sukurtos pagal Psychic TV grupės dainą Ov Power (1982), pasikartojantis minimalistinis tekstas yra apie biogalią pagal Michel Foucault post-disciplininės kontrolės konceptą. KVM karaoke dėmesys sutelkiamas į ekrano tipografijos ir KVM perdirbtos postpanko melodijos įtaką. Kūriniu Vitaminas B nukrypstama nuo originalios vokiečių krautroko grupės CAN dainos Vitaminas B (1972) versijos, keliant bio-klausimus per kapitalistinę maisto industriją, nušviečiant gyvulių produkcijos mechanizaciją ir panašias fordistines patologijas.

DSC01877

DSC01851

Timos Alexandropoulos
Intersection (Sankirta) dviejų kanalų sintetinis garsas

Sankirta  tai garsu išreikštas pirmasis nelegalus pirminis skaičius. Vieno iš pirminių skaičių, 1811, išreikštas dvinariu, kurį atrado Phil Carmody, atitinka nelegalų kodą (DeCSS įsilaužimo atvejis) ir tuo pačiu esti pakankamai didelis, kad galėtų būti archyvuojamas. Taigi jis egzistuoja priešingose pusėse: tuo pačiu ir legaliojoje, ir nelegaliojoje sferoje. Pirmo nelegalaus pirminio skaičiaus įgarsinimas suteikia galimybę šį mūsų skaitmeninio amžiaus paradoksą patirti jutimiškai ir suvokti jo atradėjo judesį, kurį galima charakterizuoti apibūdinimu mètis, t.y. gebėjimą pasinaudoti situacija, manipuliuojant binarine situacija. Instaliacijoje, garsą panaudojant kaip įrankį atkoduoti įvairias struktūras, sąlygas ir santykius, tiriamas konceptualus bendrasis vardiklis tarp dviejų nieko bendro neturinčių aibių.

DSC01868

Irina Gheorghe
The Attack of the Lateral (Ribos atakuoja)

Siekiant atsakyti į klausimą apie realybės prigimtį, filosofinis tyrimas priartėja prie gamtos mokslų, tačiau visa regis panašiau į B-serijos mokslinę fantastiką. Kas ten (anapus)? Kaip ten?  nuo šių klausimų prasideda keista filosofų, mokslininkų ir rašytojų kelionė, kurioje jie bando aprėpti už jutiminių percepcijų plytintį pasaulį. Visi jie stengiasi paslapčia įgabenti tai, kas nematoma ir rasti tinkamą formą perteikti tam, kas yra realu, tačiau ir visiškai svetima. Mistinis savęs išsižadėjimas vienija filosofą realistą, mokslininką kuklaus liudininko vaidmenyje ir okultizmo praktiką, kurie drauge bando anapusybę perteikti per savo neapčiuopiamą dalyvavimą. Per šių keistuolių varžytuves skleidžiasi intervencinio žinių kūrimo principai: magas technologas imasi klastoti faktus pasitelkdamas gausybę manipuliacijos prietaisų. Perimant šiuos veiklos principus sukuriamas filmas, kuris yra bandymas užčiuopti NSO metafizikos pėdsakus tuščiame Lietuvos Kuršių Nerijos, Nidos, kraštovaizdyje.

DSC01862

DSC01869

Christoph Wirth
Reframing applause (Perprasminti plojimus)

Trys video kilpos iš performatyvaus tiriamojo projekto !PLOK(!) (!APPLAUDE(!))

!PLOK(!)video kilpose plojimai skamba tuščiai teatro erdvei. Ji – tik rėmas pagrindiniam spektakliui, plojimams. Scena ir žiūrovų salė tarsi pakibusios laukime. Šiame laukime atsiveria galimybė konkrečia performatyvia forma patirti šių dviejų erdvių tarpusavio dinamiką ir potencialą, santykį ir jo neįmanomybę, įtampą tarp jų. !PLOK(!) tyrinėjamas sociokultūrinės produkcijos ir įvertinimo (vertės suteikimo) automatizmas ir dinamika. Kūriniu siekiama paskatinti prisiminti, kad vertinimas turi būti sąmoningas procesas, kurį galima taikyti įvairiai. Ar dar įmanoma bent įsivaizduoti galimybę susigrąžinti gausiai šifruotas bendras socialines erdves, praktikas ir performatyviuosius vyksmus? Į galerijos erdvę šis klausimas perkeliamas video kilpomis, nematerialų įvertinimo, patvirtinimo, pripažinimo veiksmą paverčiant artefaktu.