Apie svečiavimąsi ir perkėlimą

 

Raktažodžiai ir klausimai: menininkais kaip turistas; meninės ir kuratorinės praktikos atokiose vietovėse kaip svetingumas (hosting); kritinis turizmas ir kultūrinių erdvių pervertinimas; peizažo “muziejifikacija” ir vietinė istorija; turistinis žvilgsnis ir vietovių konstravimas; įžymybių lankymas (sightseeing) kaip meninis tyrimas; nostalgiškasis turizmas post-kolonijinėse vietovėse; peizažas ir šiuolaikinės egzotiškumo formos; tapatybės peizažas ir įvietintos meninės intervencijos; lokalumas ir standartizuotos tapatybės; kritiniai meniniai veiksmai Alpėse ir pajūryje; vietiniai Nidos ir Sierre fenomenai (sniegas, užtvanka, gintaras, smėlis, liaudies kultūra); surežisuotas autentiškumas ir tradicijų interpretavimas; post-romantinė tapybiškumo patirtis; meninės veiklos perkėlimas į provincijos/Alpių meno kolonijas ir rezidencijas; atsitraukimas, bendradarbiavimas ir kultūrinė produkcija.

 

2012–2013 metų Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos (VDA/NMK, Lietuva) ir Valais kantono aukštosios meno mokyklos (Ecole Cantonale d’Art du Valais – ECAV, Sierre, Šveicarija) bendradarbiavimo projektas.

 

Projekto pavadinimas: APIE SVEČIAVIMĄSI IR PERKĖLIMĄ: MENINĖS REZIDENCIJOS IR KULTŪRINĖ PRODUKCIJA ATOKIUOSE KONTEKSTUOSE

 

Santrauka:

Projekto tikslas – dviem institucijoms – Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijai (VDA/NMK, Lietuva) ir Valais kantono meno mokyklai Sierre mieste (Ecole Cantonale d’Art du Valais – ECAV, Šveicarija) – pasikeisti patirtimi. Abi institucijos įsikūrusios atokiose vietovėse ir tiria alternatyvius kultūrinės produkcijos modelius, paremtus meninių rezidencijų, aktyvių parodų centrų ir meninių edukacinių programų kompleksu.

Abu partneriai yra vaizdingose teritorijose, kurios, viena vertus, traukia turistus, o iš kitos pusės – įkvepia menininkus ir bendruomenes.

VDA/NMK ir ECAV bendradarbiaudami projekte „Apie apgyvendinimą ir perkėlimą“ gilinsis į atokumo specifiką, vaizdingus kraštovaizdžius (tiek kaimo, tiek alpinius/jūrinius), kuriuos šiandien „regeneruoja“ turizmo ir kultūros politika, taip pat kvestionuos kritinius meninių intervencijų į tokią aplinką modelius.

Apgyvendinimo ir kultūros kūrimo atokiose, alternatyviose vietose tema bus analizuojama tiek intensyviais (menininkų rezidencijomis, trumpais renginiais, tokiais kaip simpoziumas ar parodos-dirbtuvės) ir ekstensyviais metodais (ilgi tyrimų laikotarpiai meno rezidencijose).

 

Bendra projekto struktūra įgyvendinama 3 priemonėmis:

1. Menininkų mainai rezidencijose;

2. Parodų programa, paremta rezidencijų programų kūrybinėmis dirbtuvėmis;

3. INTERFORMATO SIMPOZIUMAS "APIE SVEČIAVIMĄSI IR PERKĖLIMĄ: Kritinis turizmas, vietiškumas ir post-romantinis būvis", gegužės 16-19, 2013, Nida.

 

Laikina, keliaujanti meno ir kultūros prodiuserių kolonija migruos tarp Nidos ir Sierre nuo 2012 iki 2013 metų. Projektas bus dokumentuojamas specialiame leidinyje.

 

Dviejų universitetinio lygio meno institucijų – VDA/NMK ir ECAV/FCM – vadovaujamas projektas taip pat jungs penkis partnerius iš Lietuvos ir Šveicarijos:

 

- Mercier pilies fondas (Fondation Château Mercier), Sierre – Šveicarija (meninių rezidencijų programa).

- Forum Wallis, Schloss Leuk – Šveicarija

- Mountain Radio, Verbier

- NVO Neringa FM (vietinė Nidos radijo stotis) – Lietuva.

- Kuršių nerijos nacionalinis parkas (UNESCO) – Lietuva.

- Neringos miesto savivaldybė – Lietuva.

 

RAKTAŽODŽIAI: apgyvendinimas, atokumas, įtinklintas pasitraukimas, centrai periferijoje, vietos specifika, keliaujančios kolonijos, kultūros produkcija ir kultūrinis nomadizmas, vertimas, meniniai tyrimai ir parodų kūryba, į kūrybą orientuotos parodų erdvės, postromantizmas, švietimas – kalnai ir mokymosi brizas, aktyvus mokymasis meno ir gamtos bendruomenėje, meno daktaro laipsnis kaip rezidencija, tarpkultūrinė meninė ir socialinė komunikacija, kritinis turizmas.

 

Esame dėkingi mūsų partneriams, kurie suteikė stipendijas daugumai kuratorių ir menininkų. Projektą parėmė Šveicarijos meno taryba "Pro Helvetia", Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Šiaurės - Baltijos kultūros mobilumo programa.