Rezidencijų centrai

 

 

Šiuolaikinio meno centras OCA (The Office for Contemporary Art Norway OCA) Norvegijoje – tai fondas, kurį 2001 metais įkūrė Norvegijos kultūros ministerija ir Užsienio reikalų ministerija. Fondo tikslas yra plėtoti Norvegijos ir tarptautinių meno platformų bendradarbiavimą kultūrinių projektų srityje. OCA yra atsakinga už Norvegijos ir užsienio parodų programas, konferencijas, paskaitas bei seminarus, skirtus menininkams, kuratoriams, filosofams, meno kultūros teoretikams. Taip pat nuo 2001 metų OCA yra atsakinga už Norvegijos atstovavimą Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje. Pagrindinis fondo tikslas – tapti vienu svarbiausių šiuolaikinio meno diskurso dalyviu, kurio siekiama inicijuojant ir organizuojant parodas, seminarus, rengiant publikacijas ir remiant Norvegijos menininkų iniciatyvas užsienyje.

 

Šiaurės menininkų centras Dale (Nordic Artists’ Centre Dale) Norvegijoje buvo atidarytas 1998 metų gegužės mėn. Centro įkūrimą finansavo Fjaler savivaldybė, Sogn ir Fjordane rajono administracija ir Norvegijos vyriausybė, šiuo metu centro veiklą finansuoja Norvegijos kultūros ministeriją. Pagrindinė centro veikla yra menininkų rezidencijos, tačiau jame taip pat organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, seminarai ir parodos. Menininkams centras siūlo galimybes stebėti, susitelkti ir dirbti. Siekiama prisidėti prie inovatyvių meno iniciatyvų, suteikiant kviestiniams menininkams įkvepiančias gyvenimo ir darbo sąlygas. Garsūs pasaulio menininkai kuria tarptautinę centro dvasią ir padeda stiprinti ir vystyti tolimesnį Šiaurės ir kitų šalių menininkų bendradarbiavimą.

 

Vizualiojo meno centras Skaftfell (Skaftfell Center for Visual Art) Islandijoje veikia vietiniame, nacionaliniame ir tarptautiniame šiuolaikinio meno lauke. Skaftfell yra vieta, kur susitinka tarptautiniai menininkai ir vietiniai gyventojai. Centras turi plačią parodų ir edukacinę programą, taip pat meninių rezidencijų programą, kuri įtraukia ir vietos bendruomenę. Skaftfell yra svarbus rytų Islandijos vizualiųjų menų lauko žaidėjas, jis teikia kultūros ir edukacijos paslaugas, veikia kaip šiuolaikinio meno informacijos centras. Per daugelį metų savo 156 kvadratinių metrų antro aukšto galerijoje Centras surengė daugybę vietinių ir tarptautinių menininkų darbų parodų.

 

VšĮ „Ars Communis“ rezidencijos centras JO-JO Žeimiuose, Jonavos rajone, yra pelno nesiekianti organizacija, įkurta 2002 metais. Pagrindinės Centro veiklos yra meno edukacija ir kultūros projektai. Projektų turinys dažnai referuoja Lietuvos kultūros politiką, kultūros paveldą ir kaimo gyvenviečių socialines problemas. „Ars Communis“ veikla yra projektų platforma, kuri skatina daugiabriaunę prieigą prie meninių praktikų ir tyrimų. Žeimių dvaras, kuriame vyksta projektai ir rezidencijos, suteikia menininkams unikalią galimybę pasinerti į istoriją, kuri tampa svarbia meninių procesų dalimi.