Žeimiai

01 Climbing Invisible Structures Gunnhildur Hauksdóttir
Gunnhildur Hauksdóttir, Penki piešiniai, performansas, 2016
 
Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. 3 dalis: Žeimiai
2016 m. liepos 30–rugpjūčio 28 d.
Rezidencijų centre JO JO, Žeimių dvaro sodyboje, „Aikas Žado“ laboratorijoje (Draugystės g. 28, Žeimiai, Jonavos rajonas)
 
 
Menininkai:
Eglė Budvytytė, Victoria Durnak, Gunnhildur Hauksdóttir, Berglind Jona Hlynsdóttir, Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Robertas Narkus, Augustas Serapinas, Kristin Tårnesvik
 
Kuratoriai:
Eglė Mikalajūnė and Samir M’kadmi
 
Projekto architektas:
Rokas Kilčiauskas
 
Dizainerė:
Indrė Klimaitė
 

Lipimo nematoma struktūra vaizdinys kalba ne tik apie galimybes atrasti paslėptą, bet ir apie kažką svaiginamo bei nepasiekiamo. Ji kviečia „mus“ (menininkus ir publiką, kaip dalyvius) bandyti suvokti ir reflektuoti sudėtingą bei daugiasluoksnį nuorodų ir prasmių tinklą, persmelkusį mūsų socialinį gyvenimą ir disciplinuojančias praktikas. Tiesa, ir pati refleksija yra intymus slaptas procesas, kurio metu kruopščiai apmąstome ir atsirenkame. Ji yra, kaip nurodo lotyniška žodžio šaknis, mintis, „nulinkusi atgal“ prie savęs.

Šis vaizdinys atitinka plačiai žinomą analogiją tarp minties ir šviesos. Ji siūlo mintį, kad mes įsisaviname ir reflektuojame kitų apmąstymus ir idėjas taip pat, kaip medžiagos ir dangaus kūnai sugeria bei atspindi šviesą. Refleksija reiškia tiek veiksmą, tiek atoveiksmį ir neturėtų būti aiškinama vien kaip mentalinis procesas. Būti paveiktam kitų žmonių minčių, kitų šviesų ir ritualų yra visa apimanti patirtis – intelektinė, emocinė bei fizinė. Šia prasme bandyti suvokti meno kūrinius reiškia bandyti suvokti praeities ir dabarties disciplinas bei ritualus.         

Ritualizavimas taip pat yra tam tikra refleksija, nes jis atgabena praktikas (iš praeities į dabartį), kurios nebėra reikalingos ar nebeveikia, tačiau mes jas išsaugome dėl istorinės ir simbolinės reikšmės. Ritualizavimas taip pat reiškia naujų ritualų, kurie atspindi šiuolaikines praktikas, kūrimą. Taigi refleksija ir ritualizavimas yra du aspektai tų pačių meninių strategijų, to paties metodo. Abu naudojami stengiantis suvokti, permąstyti ir perteikti paslėptą struktūrą, kuri formuoja mūsų supratimą ir tapatybes.

Paroda instaliuota XVIII a. pastatytoje ir vėliau ne kartą perstatytoje Žeimių dvaro sodyboje, kuriame yra įsikūręs menininkų kolektyvas ŽemAt ir menininkų rezidencija JO-JO. Parodos santykis su vieta taip pat siūlo atidžiau pažvelgti į meno pasauliui būdingus ritualus. Žeimių dvare, priešingai įprastai logikai, pati paroda patenka į gigantišką meno kūrinį – dvare įkurtą gyvąjį muziejų „Aikas Žado“, kuriame šiuo metu veikia „Aikas Žado“ laboratorija 2016.

Žeimių dvaro sodyba yra konservuojama, restauruojama ir rekonstruojama naudojant Lietuvoje retą strategiją. Pagal ją, visi istoriniai laikotarpiai, net ir šiandienos, laikomi vienodai vertingais. Plėtojant šią strategiją, sodyboje buvo įkurtas gyvas muziejus „Aikas Žado“ – laike besitęsiantis ir visą dvaro teritoriją apimantis meno kūrinys, kurio dalimi tampa netgi lankytojai ir turistai. Taigi, prieš tai eksponuota baltame Nidos meno kolonijos kube, paroda „Lipti nematomomis struktūromis“ patenka į visiškai kitokią erdvę – erdvę, kurioje kiekviena detalė pulsuoja sudėtinga istorija, kūrybine veikla ir reikalauja ypatingo dėmesio.

Dalis parodos kūrinių buvo sukurti menininkams viešint rezidencijoje JO-JO ir yra tiesiogiai inspiruoti dvaro dabarties ir istorijos. Kai kurie autoriai leidosi į dialogą su erdve, naujai interpretuodami kūrinius, sukurtus ankstesnioms projekto parodoms. Dar kitų menininkų kūriniai atsiskleidė naujai, tiesiog radus jiems tinkamą vietą šioje daugiasluoksnėje aplinkoje. Instaliuota gigantiškame meno kūrinyje, pati paroda kaip visuma įgavo naują veidą. Jos struktūra neišvengiamai sumišo su gyvojo muziejaus struktūromis ir vieno mėnesio laikotarpiui šie du reiškiniai atskirai vienas nuo kito tapo nebepažinūs.

------------------------------------------

Tai pakutinė šešių institucijų rengiamo, dvejus metus trukusio rezidencijų ir parodų projekto trijose šalyse (Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje) paroda. 

Projekto partneriai:

Akershus Art Centre, Lillestrøm, Norvegija
Nordic Artists’ Centre Dale, Norvegija
Office for Contemporary Art, Oslo, Norvegija
Rezidencijų centras JO JO, Žeimių dvaro sodyba, Jonavos rajonas
Skaftfell – Center for Visual Art, East Iceland, Seyðisfjörður, Islandija
UAB „Vilniaus vandenys“

Vilniaus dailės akademijos projektui „Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai ir parodos“, projekto EEE-LT07-KM-01-K-01-035, skiriama EEE finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės parama pagal programą LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“. Projektą taip pat remia Lietuvos kultūros taryba.

 
Organizatorius:   VDA-NMK herbas blue LT
Partneriai:  logo neu-460x191      logo skaftfell portret low res    Mail Attachment-1 nkd logo 
Rėmėjai: 
LTK Logotipas2 
  kulturos-ministerija
eeagrant LT 

 

02 Climbing Invisible Structures Gunnhildur Hauksdóttir
Gunnhildur Hauksdóttir, Penki piešiniai, 2016
 
03 Climbing Invisible Structures Gunnhildur Hauksdóttir
Gunnhildur Hauksdóttir, Penki piešiniai, 2016
 
04 Climbing Invisible Structures Gunnhildur Hauksdóttir
Gunnhildur Hauksdóttir, Penki piešiniai, 2016
 
05 Climbing Invisible Structures Robertas Narkus
Robertas Narkus, Atlantio bienalė, 2016
 
06 Climbing Invisible Structures Robertas Narkus
Robertas Narkus, Atlanto bienalė. Deniai, 2016
 
07 Climbing Invisible Structures Robertas Narkus
Robertas Narkus, Atlanto bienalė. Eurostar, 2016
 
13 Climbing Invisible Structures Saulius Leonavicius Vida Straseviciute
Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Fuck Language, 2016
 
14 Climbing Invisible Structures Saulius Leonavicius Vida Straseviciute
Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Fuck Language, 2016
 
15 Climbing Invisible Structures Augustas Serapinas
Augustas Serapinas, Lipti struktūromis, 2016
 
16 Climbing Invisible Structures Augustas Serapinas
Augustas Serapinas, Lipti struktūromis, 2016
 
17 Climbing Invisible Structures Berglind Jona Hlynsdóttir
Berglind Jona Hlynsdóttir, Baliustrada. II dalis. Išsikepimui, 2016
 
18 Climbing Invisible Structures Berglind Jona Hlynsdóttir
Berglind Jona Hlynsdóttir, Baliustrada. II dalis. Išsikepimui, 2016
 
19 Climbing Invisible Structures Egle Ambrasaite Victoria Durnak
Victoria Durnak, Ex-Boyfriend Jewellery, 2016 ir Eglė Ambrasaitė, Lankesa. Laboratorijos „Aikas Žado“ dalis, 2014-dabar
 
20 Climbing Invisible Structures Egle Ambrasaite Victoria Durnak
Victoria Durnak, Ex-Boyfriend Jewellery, 2016 ir Eglė Ambrasaitė, Lankesa. Laboratorijos „Aikas Žado“ dalis, 2014-dabar
 
21 Climbing Invisible Structures Kristin Tårnesvik
Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valandaKartais iš dangaus krenta akmenys. Atsiminimai įvairaus pobūdžio skysčiuose. Dirbėjas ir medžiaga, 2016
 
22 Climbing Invisible Structures Kristin Tårnesvik
Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda. Kartais iš dangaus krenta, 2016
 
23 Climbing Invisible Structures Kristin Tårnesvik
Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valandaAtsiminimai įvairaus pobūdžio skysčiuose. Dirbėjas ir medžiaga, 2016
 
24 Climbing Invisible Structures Kristin Tårnesvik
Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda. Bedugnės ratas, 2016
 
25 Climbing Invisible Structures Berglind Jona Hlynsdóttir
Berglind Jona Hlynsdóttir kartu su grupe Dora (Gatis Zakis and Jānis Šipkēvics), Dygsniavimas ir lopymas, 2016
 
26 Climbing Invisible Structures Berglind Jona Hlynsdóttir
Berglind Jona Hlynsdóttir kartu su grupe Dora (Gatis Zakis and Jānis Šipkēvics), Dygsniavimas ir lopymas, 2016
 
27 Climbing Invisible Structures Berglind Jona Hlynsdóttir
Berglind Jona Hlynsdóttir kartu su grupe Dora (Gatis Zakis and Jānis Šipkēvics), Dygsniavimas ir lopymas, 2016
 
28 Climbing Invisible Structures Berglind Jona Hlynsdóttir
Berglind Jona Hlynsdóttir kartu su grupe Dora (Gatis Zakis and Jānis Šipkēvics), Dygsniavimas ir lopymas, 2016
 
 MG 4851
Eglė Budvytytė, Riedlenčių malda arba Kakta žemiau širdies, performansas, 2016 
Andrej Vasilenko nuotraukos