Nida

 MG 0007-001
Paroda Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. II dalis: Nida, VDA Nidos meno kolonijoje, Neringoje, 2016
 
Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. 2 dalis: Nida
2016 m. gegužės 21–birželio 19 d.
Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija, E. A. Jonušo g. 3, Neringa, Lietuva
 
 
Menininkai:
Mo Abd-Ulla, Eglė Budvytytė, Tanya Busse, Victoria Durnak, Gunnhildur Hauksdóttir, Berglind Jona Hlynsdóttir, Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Robertas Narkus, Augustas Serapinas, Kristin Tårnesvik
 
Kuratoriai:
Eglė Mikalajūnė and Samir M’kadmi
 
Projekto architektas:
Rokas Kilčiauskas
 
Dizainerė:
Indrė Klimaitė
 

„Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. II dalis: Nida“ yra antroji iš keturių projekto parodų ir pirmoji, kurioje darbus eksponuos visi dešimt menininkų. Lipimo nematoma struktūra vaizdinys kalba ne tik apie galimybes atrasti paslėptą, bet ir apie kažką svaiginamo bei nepasiekiamo. Ji kviečia „mus“ (menininkus ir publiką, kaip dalyvius) bandyti suvokti ir reflektuoti sudėtingą bei daugiasluoksnį nuorodų ir prasmių tinklą, persmelkusį mūsų socialinį gyvenimą ir disciplinuojančias praktikas. Tiesa, ir pati refleksija yra intymus slaptas procesas, kurio metu kruopščiai apmąstome ir atsirenkame. Ji yra, kaip nurodo lotyniška žodžio šaknis, mintis, „nulinkusi atgal“ prie savęs.

Šis vaizdinys atitinka plačiai žinomą analogiją tarp minties ir šviesos. Ji siūlo mintį, kad mes įsisaviname ir reflektuojame kitų apmąstymus ir idėjas taip pat, kaip medžiagos ir dangaus kūnai sugeria bei atspindi šviesą. Refleksija reiškia tiek veiksmą, tiek atoveiksmį ir neturėtų būti aiškinama vien kaip mentalinis procesas. Būti paveiktam kitų žmonių minčių, kitų šviesų ir ritualų yra visa apimanti patirtis – intelektinė, emocinė bei fizinė. Šia prasme bandyti suvokti meno kūrinius reiškia bandyti suvokti praeities ir dabarties disciplinas bei ritualus.

Ritualizavimas taip pat yra tam tikra refleksija, nes jis atgabena praktikas (iš praeities į dabartį), kurios nebėra reikalingos ar nebeveikia, tačiau mes jas išsaugome dėl istorinės ir simbolinės reikšmės. Ritualizavimas taip pat reiškia naujų ritualų, kurie atspindi šiuolaikines praktikas, kūrimą. Taigi refleksija ir ritualizavimas yra du aspektai tų pačių meninių strategijų, to paties metodo. Abu naudojami stengiantis suvokti, permąstyti ir perteikti paslėptą struktūrą, kuri formuoja mūsų supratimą ir tapatybes.

Šios parodos darbai byloja apie įvairiausias ritualizuotas praktikas, nuo senovėje gyvenusių žmonių veiklų iki šiuolaikinių ritualų. Nuo visiems žinomų socialinių bei dvasinių praktikų iki šiuolaikinių strategijų, formuojančių meno kūrybos ir vadybos sąlygas. Jie nagrinėja, tiria, klausia, trikdo, keičia ir beletrizuoja nusistovėjusius įsitikinimus, disciplinas bei kasdienius įpročius ir nubrėžia kryptis kurtis naujiems. 

------------------------------------------

Ši paroda – tai šešių institucijų rengiamo, du metus trunkančio rezidencijų ir parodų projekto trijose šalyse (Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje) dalis. Kitos projekto parodos vyks rezidencijų centre JO JO, Žeimiuose (liepos 30 –rugpjūčio 28 dienomis) ir Lillestrøme, Norvegija (2017-ųjų vasario 10 – kovo 12 dienomis).

Vilniaus dailės akademijos projektui „Disciplina šiandien. Menininkų rezidencijų mainai ir parodos“ projekto nr. EEE-LT07-KM-01-K-01-035, skiriama EEE finansinio mechanizmo ir Lietuvos valstybės parama pagal programą LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“, projektą taip pat remia Lietuvos kultūros taryba.

 

Organizatorius:  VDA-NAC herbas blue EN 
Partneriai:  logo neu-460x191      logo skaftfell portret low res    Mail Attachment-1nkd logo
Rėmėjai:  LTK Originalus Logotipas anglu    kulturos-ministerija 
EEA paprastas 
 MG 0001-001
Mo Abd-Ulla, … atnešk žvakę arčiau, noriu tau kai ką parodyti, savo tėvo knygą, kuri liko neužbaigta, 2015
 
 MG 0002-001
Mo Abd-Ulla, Vienintelė tavo pramoga ilgą laiką buvo malonumas stebėti saulėlydžius ir … atnešk žvakę arčiau, noriu tau kai ką parodyti, savo tėvo knygą, kuri liko neužbaigta, 2015
 
 MG 0003-001
Paroda Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. II dalis: Nida, VDA Nidos meno kolonijoje, Neringoje, 2016
 
 MG 0005-001
Mo Abd-Ulla, Gėlės ne visuomet būna tulpės, 2015
 
 MG 0006-001
Mo Abd-Ulla, Gėlės ne visuomet būna tulpės, 2015
 
 MG 0004-001
Mo Abd-Ulla, Jis per daug nusivylęs, kad projektuotų… IKEA baldus, 2015
 
 MG 0009-001
Paroda Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. II dalis: Nida, VDA Nidos meno kolonijoje, Neringoje, 2016
 
 MG 0008-001
Tanya Busse, Smėlio stebėtojų radijas, 2016
 
 MG 0010-001
Victoria Durnak, Buvusio vaikino papuošalai, 2016
 
 MG 0011-001
Robertas Narkus, Atlanto bienalė: nepasakota saga, 2016
 
 MG 0012-001
Robertas Narkus, Atlanto bienalė: nepasakota saga, 2016
 
 MG 0016-001
Paroda Lipti nematomomis struktūromis. Apie ritualines disciplinuojančias praktikas. II dalis: Nida, VDA Nidos meno kolonijoje, Neringoje, 2016
 
 MG 0014-001
Augustas Serapinas, Lipti struktūromis, 2016
 
 MG 0015-001
Augustas Serapinas, Lipti struktūromis, 2016
 
 MG 0018-001
Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Fuck Language. Palapinsiaustė, 2016
 
 MG 0017-001
Saulius Leonavičius & Vida Strasevičiūtė, Fuck Language. Palapinsiaustė, 2016
 
 MG 0019-001
Gunnhildur Hauksdóttir, Penki piešiniai, 2016
 
 MG 0020-001
Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda, 2016
 
 MG 0021-001
Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda. Atsiminimai įvairaus pobūdžio skysčiuose, Dirbėjas ir medžiaga ir Kartais iš dangaus krenta akmenys, 2016
 
 MG 0023-001
Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda. Bedugnės ratas, 2016
 
 MG 0022-001
Kristin Tårnesvik, Populiari mirties valanda. Kartais iš dangaus krenta akmenys, 2016
 
 MG 0024-001
Eglė Budvytytė, Riedlenčių malda arba kakta žemiau širdies, 2016
 
 MG 0025-001
Eglė Budvytytė, Riedlenčių malda arba kakta žemiau širdies, 2016
 
 MG 0026-001
Berglind Jona Hlynsdóttir, Baliustrada, 2016
 
 MG 0027-001
Berglind Jona Hlynsdóttir, Balustrade, 2016
 
 MG 0028-001
Climbing Invisible Structures. Ritualized Disciplinary Practices in Social Life. Part 2: Nida, exhibition view, VAA Nida Art Colony, Neringa, Lithuania, 2016
 
 MG 0029-001
VDA Nidos meno kolonijos fasadas, Neringa, 2016
 
 MG 0030-001
VDA Nidos meno kolonijos fasadas, Neringa, 2016

Nuotraukos: Andrej Vasilenko