Kuratoriai ir ekspertai

Projekto programos koncepciją sukūrė ir projekto rezidencijas bei parodas kuruoja Eglė Mikalajūnė (Lietuva) ir Samir M'kadmi (Norvegija).

 

EGLĖ MIKALAJŪNĖ nuo 2007 metų dirba kuratore Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG) Vilniuje. Ji turi patirties kuruojant Lietuvos ir tarptautines meno parodas, šiuolaikinio meno projektus, tokius kaip tarpdisciplininis projektas Imagining the Absence (pristatytas The Forgotten Pioneer Movement, District, Berlyne, 2014), parodų ciklas About Neighbors and Passers-By, Documentations of Performances from the 1970s and 1980s (NDG, Vilnius, 2012), Paminklai kurių nėra. Pasivaikščiojimas po Vilnių (NDG, Vilnius, 2011) ir Milijonas ir viena diena (NDG, Vilnius, 2010). Ji rašo straipsnius, kurie publikuojami Lietuvos ir taptautinėje spaudoje. Taip pat nuo 2011 metų dėsto Vilniaus dailės akademijoje.

 

 

SAMIR M’KADMI yra Norvegijos menininkas ir nepriklausomas kuratorius. Jis organizavo ir kuravo daugelį parodų ir renginių Norvegijoje bei užsienyje. Jis kuravo parodą Meeting Point [59°54’49”N – 10°43’44”E] (2005), bendradarbiaudamas su Samira Jamouchi. Paroda vyko Stenersen muziejuje, parodos tematika: diktatūra, demokratija, žodžio laisvė, tapatumas, įvairovė, kalba, feminizmas ir pokolonijinė kritika. 2006 metais M‘kadmi buvo išrinktas Norvegijos nacionalinės žiuri vadovu (2006 ir 2007) ir didžiausios kasmetinės parodos Norvegijoje Høstutstillingen kuratoriumi. M‘kadmi kuravo keliaujančią parodą Recycling the Looking Glass, Trash Art - Found Objects (2008-2010). Parodoje pristatyta daug tarptautinių menininkų, vyko seminarai meno ir ekologijos tema. Šiuo metu jis kuruoja keliaujančią parodą In the National Museum’s Blind Spot (2014-2016), kurią organizuoja Nacionalinis Norvegijos muziejus (The Norwegian National Museum) ir Tarptautinių menų centras (The Office for Transnational Arts Production TrAP). M’kadmi publikavo keletą straipsnių ir katalogų esė. Jis buvo redakcinės tarnybos The Norwegian Art Review Billedkunst narys, taip pat tarybos Norsk Form narys. Jis vadovavo vizualiųjų menų ir amatų ekspertų komitetui Norvegijos meno taryboje (Norwegian Art Council), šiuo metu yra Norvegijos nacionalinio menų, architektūros ir dizaino muziejaus (Norwegian National Museum for Art, Architecture and Design) valdybos narys.

 

 

Kuratoriai pakvietė tris ekspertus dalyvauti jungtiniame projekto seminare 2015 m. spalio 1-3 d. VDA Nidos meno kolonijoje:

 

EMANUEL ALMBORG (Švedija) yra menininkas, kurio menininiais tyrimais paremti darbai dažnai apima  filmus, fotografiją, instaliacijas ir paskaitas; ir nagrinėja tokias temas kaip bendruomenė ir komunikacija, utopinė vaizduotė, istorija bei švietimas. Šiuo metu jis yra doktorantas Stokholmo Karališkame menų institute (The Royal Institute of Art), Švedijoje.

RODDY BELL (Norvegija) yra menininkas, dirbantis piešimo, tapybos, video, garso ir instaliacijos technikomis, rašantis tekstus. Dauguma jo instaliacijų remiasi rekontekstualizuotais elementais ir objektais, rastais specifinėse erdvėse. Jis daug metų dėstytojavo Norvegijos meno akademijose ir yra Norvegijos gyvybės mokslų universiteto Ås mieste (The Norwegian University Of Life Sciences at Ås) profesorius emeritas.

MARIANA CORTESÃO (Ispanija) studijuoja ir praktikuoja jogą, sodininkystę, bendruomenės gyvenimą, permakultūrą (permaculture), improvizaciją ir kontaktinius šokius (contact dance), dainavimą ir piešimą. Ji praktikuoja seva, gamina maistą grupėms, įsteigia klajoklišką restoraną įvairių festivalių ir susibūrimų metu, turi nedidelį mados dizaino tinklą Tartaruga: Ancient Future Earth Wear. Jau ilgą laiką ji keliauja, kopia į kalnus kartu su skirtingų žemės tradicijų vyresniais. Nidoje Mariana vadovavo indėniškos pirties (sweat lodge) statybos ir susijungimo su žeme ritualams.