Kolonija

 MG 1111

Nidos meno kolonija arba NMK yra Vilniaus dailės akademijos padalinys. Jis atidarytas vykdant EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamą projektą. Projekto pradžia – 2009 m., Nidos meno kolonija po pirmo rekonstrukcijos etapo (1 323 kv. m) atidaryta – 2011 m. pavasarį. Antras rekonstrukcijos etapas su ES struktūrinių fondų parama baigtas 2015 m. rudenį ir atidarytas naujas korpusas (1330 kv. m.).

Nidos meno kolonijos projekto tikslas – kelti dailės ir dizaino edukacijos kokybę ir diegti inovacijas meninio švietimo srityje skatinant tarptautinį bendradarbiavimą. Steigiant NMK meninių rezidencijų programą siekiama sukurti palankias sąlygas originaliems šiuolaikinio meno projektams įgyvendinti.

Pagrindinės NMK veiklos formos yra tarptautiniai seminarai, vasaros mokyklos, parodos, konferencijos, video peržiūros ir meninių rezidencijų programa. Birželio, liepos ir rugsėjo mėnesiais NMK vyksta Vilniaus dailės akademijos studentų vasaros praktikos. Ištisus metus NMK vyksta ir kitų organizatorių rengiami projektai.

2008 m. įvyko rekonstrukcijos projekto konkursas, kurį laimėjo arch. Algimanto Kančo studija. Rekonstruotame pastate yra penkios rezidencijos menininkams, bendrabutis, dvi daugiafunkcinės erdvės skirtos meniniams ir edukaciniams renginiams, terasa ant stogo bei skaitmeninė vaizdo laboratorija.